Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ (DALS318)
Καθηγητής: ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ-ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις