Ιόνιο Πανεπιστήμιο  >  Ανάπτυξη & Διαχείριση συλλογών Ε΄ Εξάμηνο
Ανάπτυξη & Διαχείριση συλλογών Ε΄ Εξάμηνο (DALS324)
Καθηγητής: ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος