Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Συγκριτική Μουσειολογία
Συγκριτική Μουσειολογία (DALS327)
Καθηγητής: ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΛΙΖΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος