Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ποιότητα και Μάρκετινγκ σε Υπηρεσίες Πληροφόρησης
Ποιότητα και Μάρκετινγκ σε Υπηρεσίες Πληροφόρησης (DALS328)
Καθηγητής: ΚΩΣΤΑΓΙΟΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος