Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Πληροφοριακή Συμπεριφορά, Δημιουργικότητα και Πολιτιστικές Βιομηχανίες
Πληροφοριακή Συμπεριφορά, Δημιουργικότητα και Πολιτιστικές Βιομηχανίες (DALS329)
Καθηγητής: ΚΩΣΤΑΓΙΟΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος