Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ειδικά Ζητήματα Μουσειολογικής Έρευνας
Ειδικά Ζητήματα Μουσειολογικής Έρευνας (DALS331)
Καθηγητής: ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΛΙΖΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Ανταλλαγή Αρχείων

Περιγραφή Μαθήματος