Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Δημιουργία και Οργάνωση Αρχειακών Υπηρεσιών
Δημιουργία και Οργάνωση Αρχειακών Υπηρεσιών (DALS335)
Καθηγητής: ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος