Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (DALS342)
Καθηγητής: ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος