Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Πρότυπα Περιγραφής Πολιστικών Τεκμηρίων
Πρότυπα Περιγραφής Πολιστικών Τεκμηρίων (DALS344)
Καθηγητής: ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος