Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Αρχεία Tραπεζικών Oργανισμών Eπιχειρήσεων και Επαγγελματικών Οργανώσεων Βιομηχανικά Αρχεία , Αρχεία Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων και Αρχεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αρχεία Tραπεζικών Oργανισμών Eπιχειρήσεων και Επαγγελματικών Οργανώσεων Βιομηχανικά Αρχεία , Αρχεία Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων και Αρχεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης (DALS357)
Καθηγητής: ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Ο. ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος