Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > TEC320 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου (Γ Εξ.)
TEC320 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου (Γ Εξ.) (DAVA188)
Καθηγητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΝΝΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος