Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > AUD722 - Μουσική Πληροφορική (Ε Εξ.)
AUD722 - Μουσική Πληροφορική (Ε Εξ.) (DAVA189)
Καθηγητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΝΝΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος