Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > AVA541 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου & Εικόνας (Ε Εξ.)
AVA541 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου & Εικόνας (Ε Εξ.) (DAVA191)
Καθηγητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΝΝΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος