Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Επαγγελματική Φωτογραφία Ι
Επαγγελματική Φωτογραφία Ι (DAVA226)
Καθηγητής: Zivas Antonis (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος