Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ
Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ (DAVA241)
Καθηγητής: Zivas Antonis (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος