Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > AUD820 Αλγοριθμική Δόμηση του Ήχου
AUD820 Αλγοριθμική Δόμηση του Ήχου (DAVA244)
Καθηγητής: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΒΙΘΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΝΝΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Βίντεο

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος