Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΗΧΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΗΧΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ (DAVA299)
Καθηγητής: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ (2015) (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις