Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Εικαστική Επένδυση Ήχου (AVA744)
Εικαστική Επένδυση Ήχου (AVA744) (DAVA311)
Καθηγητής: Τάνια Τσιρίδου (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Βίντεο

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιοχή Συζητήσεων

Ασκήσεις

Ομάδες Χρηστών

Ανταλλαγή Αρχείων

Περιγραφή Μαθήματος