Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Τεχνικές Βιντεοσκόπησης (AVA434)
Τεχνικές Βιντεοσκόπησης (AVA434) (DAVA312)
Καθηγητής: Tania Tsiridou (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιοχή Συζητήσεων

Ασκήσεις

Περιγραφή Μαθήματος