Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > YEB.2 - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ V-CLASS ΙΟΝΙΟΥ)
YEB.2 - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ V-CLASS ΙΟΝΙΟΥ) (DAVA318)
Καθηγητής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (μεταπτυχιακό)


Η σελίδα που προσπαθείτε να μπείτε απαιτεί όνομα χρήστη και συνθηματικό. Παρακαλούμε επιστρέψτε στην αρχική σελίδα και δώστε τα στοιχεία σας.