Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > YEB.2 - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου
YEB.2 - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου (DAVA318)
Καθηγητής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος