Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Διαδραστικά Συστήματα Ήχου
Διαδραστικά Συστήματα Ήχου (DAVA339)
Καθηγητής: ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιοχή Συζητήσεων

Περιγραφή Μαθήματος