Ιόνιο Πανεπιστήμιο  >  AVA340 - Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα
AVA340 - Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα (DAVA340)
Καθηγητής: Νικόλαος Κόκκαλης (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Ομάδες Χρηστών

Κουβέντα

Περιγραφή Μαθήματος