Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου (AUD622)
Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου (AUD622) (DAVA344)
Καθηγητής: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΒΙΘΗΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Βίντεο

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος