Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ (DAVA345)
Καθηγητής: ΜΠΑΡΟΥΞΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος