Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Τεχνολογία Ήχου (AUD 320)
Τεχνολογία Ήχου (AUD 320) (DAVA349)
Καθηγητής: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΒΙΘΗΣ - ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Βίντεο

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος