Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ιστορία, Θεωρία & Πρακτική του Ντοκιμαντέρ
Ιστορία, Θεωρία & Πρακτική του Ντοκιμαντέρ (DAVA351)
Καθηγητής: ΧΑΛΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος