Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > VIS 432 Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα
VIS 432 Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα (DAVA353)
Καθηγητής: ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος