Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας (DCS113)
Καθηγητής: ΚΑΤΙΑ ΚΕΡΜΑΝΙΔΟΥ, MΑΝΟΣ ΜΑΓΚΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις