Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών (DCS116)
Καθηγητής: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος