Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 (DCS149)
Καθηγητής: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (προπτυχιακό)
Εισαγωγικό κείμενο μαθήματος
Ιστορικά στοιχεία και βασικές έννοιες στην ανοικτή & από απόσταση εκπαίδευση και σχέση της με συμβατική εκπαίδευση.
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Βίντεο

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιοχή Συζητήσεων

Ασκήσεις

Ομάδες Χρηστών

Ανταλλαγή Αρχείων

Κουβέντα

Περιγραφή Μαθήματος