Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (DCS153)
Καθηγητής: ΚΑΤΙΑ ΚΕΡΜΑΝΙΔΟΥ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος