Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (DCS157)
Καθηγητής: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (προπτυχιακό)
Εισαγωγικό κείμενο μαθήματος
Τρόπος αξιολόγησης:
Τα εργαστήρια είναι υποχρεωτικά για τους πρωτοετείς φοιτητές.
(1) Το τελικό γραπτό διαγώνισμα θα γίνει με άριστα το 7 (δηλ., ο βαθμός του διαγωνίσματος θα πολλαπλασιαστεί με 0,7).
(2) Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα συγκεντρώνουν 3 μονάδες συνολικά. Σε όσους δεν γράψουν τουλάχιστον 50% στο γραπτό διαγώνισμα, δεν θα ληφθούν υπόψη στον τελικό βαθμό τα εργαστήρια και η προγραμματιστική άσκηση.

Για τους φοιτητές από παλαιότερα έτη τα εργαστήρια δεν είναι υποχρεωτικά και ο τελικός βαθμός θα προκύψει από την γραπτή εξέταση μόνο.
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος