Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Προγραμματισμός Υπολογιστών
Προγραμματισμός Υπολογιστών (DCS159)
Καθηγητής: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΚΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (προπτυχιακό)
Εισαγωγικό κείμενο μαθήματος
Θεωρία: Τετάρτη, 11:00 - 13:00, Αμφιθέατρο 1, κτ. τμ. Ιστορίας

Εργαστήρια: Πέμπτη (πρωί, απόγευμα) και Δευτέρα. Δείτε σε ποιο τμήμα ανήκετε στις ανακοινώσεις.


Τρόπος αξιολόγησης:

(1) Το τελικό γραπτό διαγώνισμα θα υπολογιστεί για το 80% της τελικής βαθμολογίας. 
(2) Θα υπάρξουν 3 εργαστηριακές εργασίες οι οποίες θα συγκεντρώνουν 3x10% της τελικής βαθμολογίας.  
Πρακτικά, τα παραπάνω σημαίνουν ότι υπάρχει bonus 1 μονάδα για όσους υποβάλουν και τις 3 εργαστηριακές εργασίες. 
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Ομάδες Χρηστών

Περιγραφή Μαθήματος