Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DCS172)
Καθηγητής: ΚΕΡΜΑΝΙΔΟΥ ΚΑΤΙΑ - ΕΞΑΡΧΟΣ ΘΕΜΗΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιοχή Συζητήσεων

Ομάδες Χρηστών

Κουβέντα