Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Διδακτική της Πληροφορικής II
Διδακτική της Πληροφορικής II (DCS178)
Καθηγητής: ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιοχή Συζητήσεων

Περιγραφή Μαθήματος