Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Κοινωνικά και Νομικά Θέματα των ΤΠΕ
Κοινωνικά και Νομικά Θέματα των ΤΠΕ (DCS184)
Καθηγητής: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΓΚΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος