Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ψηφιακή Οικονομία
Ψηφιακή Οικονομία (DCS185)
Καθηγητής: MICHALIS ARVANITIS (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος