Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΙΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΙΣΗ (DCS187)
Καθηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος