Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Εργαστήριο Ανάκτησης Πληροφορίας
Εργαστήριο Ανάκτησης Πληροφορίας (DCS188)
Καθηγητής: ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος