Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Συστημάτων
Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Συστημάτων (DCS205)
Καθηγητής: VLAMOS PANAGIOTIS, AVLONITIS MARKOS (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος