Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ (DCS216)
Καθηγητής: ΚΑΤΙΑ ΚΕΡΜΑΝΙΔΟΥ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος