Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Κατανεμημένα Συστήματα (Βέργαδος)
Κατανεμημένα Συστήματα (Βέργαδος) (DCS217)
Καθηγητής: DIMITRIOS VERGADOS (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος