Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Εργαστήριο - Προγραμματισμός Υπολογιστών (2017)
Εργαστήριο - Προγραμματισμός Υπολογιστών (2017) (DCS234)
Καθηγητής: TSOUMAKOS DIMITRIOS (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (προπτυχιακό)
Εισαγωγικό κείμενο μαθήματοςΠληροφορίες για το εργαστήριο του προγραμματισμού υπολογιστών (C++) μπορείτε να βρείτε στο e-class του μαθήματος Προγραμματισμός Υπολογιστών (DCS159). [https://e-class.ionio.gr/courses/DCS159]

 Υποσυστήματα Μαθήματος
Δεν υπάρχουν ενεργοποιημένα εργαλεία μαθήματος.