Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ερευνητικές Μεθοδολογίες
Ερευνητικές Μεθοδολογίες (DCS247)
Καθηγητής: Μάρκος Αυλωνίτης (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος