Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Θεωρία της Πληροφορίας
Θεωρία της Πληροφορίας (DCS264)
Καθηγητής: Μάρκος Αυλωνίτης (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος