Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (DCS268)
Καθηγητής: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος