Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Διαχείριση λειτουργικών συστημάτων
Διαχείριση λειτουργικών συστημάτων (DCS276)
Καθηγητής: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος