Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ερευνητικές Μέθοδοι
Ερευνητικές Μέθοδοι (DCS277)
Καθηγητής: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΤΕΛΗ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Ομάδες Χρηστών

Περιγραφή Μαθήματος