Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΣΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΣΑ (DCS279)
Καθηγητής: ΚΑΤΙΑ ΚΕΡΜΑΝΙΔΟΥ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος