Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Γραμματεία ΠΜΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Γραμματεία ΠΜΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (DCS286)
Καθηγητής: Έλενα Λάσκαρι (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος